Inwestor:

Miasto stołeczne Warszawa, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

Nazwa inwestycji:

Remont pętli autobusowej "Wilanów" przy ul. Wiertniczej w Warszawie 

  Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa,
Dzielnica Żoliborz

Nazwa inwestycji:

Remont nawierzchni i chodników ulicy Święcickiego  na terenie  dzielnicy Żoliborz w Warszawie 

  Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa,
Dzielnica Żoliborz.  

Nazwa inwestycji:

Remont nawierzchni i chodników ulicy Bitwy pod Rokitną na terenie Dzielnicy Żoliborz w Warszawie Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola.

Nazwa inwestycji:

Remont ulicy Tylnej na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Grabowskiej

  Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa, zarząd transportu Miejskiego (ZTM). 

Nazwa inwestycji:

Wykonanie remontu pętli autobusowej ,,Kępa Zawadowska" przy ul. Bruzdowej w warszawie." Powiat Wołomiński 

 

  Inwestor:

Powiat Wołomiński.  

Nazwa inwestycji:

Poprawa przejezdności drogi powiatowej Nr 4333W w miejscowości Międzyleś na odcinku  długości 700 m o szerokości jezdni 6,00 m. 

 

Inwestor:

Urząd Gminy Poświętne.

Nazwa inwestycji:

Remont dróg gminnych w Ręczajach Polskich, Kolnie i Woli Cygowskiej gm. Poświętne-roboty dodatkowe.

  Inwestor:

Gmina Klembów. 

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica 

 

  Inwestor:

Urząd Gminy Poświętne.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne. 

 


Inwestor:

Okręgowy Zarząd Mazowiecki w Warszawie Polskiego Związku Działkowców. 

Nazwa inwestycji:

Wykonie robót drogowych - alejek wewnętrznych na terenie Rodzimego Ogrodu Działkowego PZD "Rynia" we wsi Rynia gmina Nieporęt oraz Rodzimego Ogrodu Działkowego "Lasek Brzozowy" we wsi Jeziorko gmina Prażmów.

  Inwestor:

Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Nazwa inwestycji:

Remont placu o nawierzchni bitumicznej w siedzibie SKW.