Inwestor:

Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Nazwa inwestycji:

Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów-Dobrzyków-Nowa Korzeniówka od km 5+847 do km 7+630 i od km7+960 do km 9+000 o łącznej długości 2,823 km

  Inwestor:

Gmina Teresin

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drog i ulic na terenie Gminy Teresin (podbudowa z kruszywa łamanego - pierwszy etap)

  Inwestor:

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa inwestycji:

Przebudowa dróg gminnych w ulicy Mieszka I i ulicy Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od Drogi Krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bemowo

Nazwa inwestycji:

A. "Przebudowa ulic Obrońców Tobruku i Księcia Bolesława w zakresie budowy peronów autobusowych dostosowanych do obsługi linii autobusowej oraz przebudowania skrzyżowania ulicy Obrońców Tobruku i Powązkowskiej w Warszawie" 

B. "Remont nawierzchni jezdni ulicy Obrońców Tobruku w Warszawie" 

  Inwestor:

Państwowa Jednostka Budżetowa Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Nazwa inwestycji:

Miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej na Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1 w Warszawie

  Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Nazwa inwestycji:

Wykonaniu 5 zjazdów indywidualnych do posesji przy drodze powiatowej nr 4113 W w m. Podkampinos i Prusy gm. Kampinos