Nasza oferta obejmuje kompleksowe wykonawstwo robót z zakresu:

  • budowa oraz modernizacja dróg, ulic miejskich, placów manewrowych i magazynowych, parkingów,  chodników i  ścieżek rowerowych,
  • wykonawstwo nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych oraz kostki brukowej,
  • wykonywanie podbudów oraz stabilizacji,
  • wykonywanie robót ziemnych, makroniwelacji terenów, wykopów, nasypów, ścinka poboczy i wycinka drzew,
  • budowa oraz modernizacja obiektów inżynieryjnych typu przepusty, tunele, mosty,
  • budowa oraz modernizacja bocznic kolejowych.