GRANAR Sp. z o.o
ul. Sady Żoliborskie 3/137
01-770 Warszawa


e-mail: biuro@granar.com.pl

Numer KRS 0000308721 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525243209 0
REGON 141433333

Formularz kontaktowy