GRANAR Sp. z o.o
ul. Sady Żoliborskie 3/137
01-770 Warszawa

tel.: +48 600 054 524
fax: +48 22 378 14 32
e-mail: granar@granar.com.pl

Numer KRS 0000308721 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525243209 0
REGON 141433333

Formularz kontaktowy