Miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej na Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1 w Warszawie

Inwestor: Państwowa Jednostka Budżetowa Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Nazwa inwestycji:"Miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej na Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1 w Warszawie"