Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów-Dobrzyków-Nowa Korzeniówka

Inwestor: Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Nazwa inwestycji: “Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów-Dobrzyków-Nowa Korzeniówka od km 5+847 do km 7+630 i od km7+960 do km 9+000 o łącznej długości 2,823 km