Przebudowa dróg gminnych w ulicy Mieszka I i ulicy Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Inwestor:Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa inwestycji:"Przebudowa dróg gminnych w ulicy Mieszka I i ulicy Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od Drogi Krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka"