Przebudowa drog i ulic na terenie Gminy Teresin

Inwestor: Gmina Teresin

Nazwa inwestycji: "Przebudowa drog i ulic na terenie Gminy Teresin (podbudowa z kruszywa łamanego - pierwszy etap"