Roboty drogowe i ziemne

Granar Sp z o.o  świadczy usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót drogowych i ziemnych. Specjalizujemy się w układaniu nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni z kostki brukowej i betonowej. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wymiany i przemieszczeń mas ziemnych, makroniwelacji, stabilizacji gruntu, odkrywek, wykopów, oraz budowy nasypów. 
Oferta naszej firmy obejmuje:

 • korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy mrozoochronne i odsączające,
 • roboty odwodnieniowe,
 • układanie warst mineralnych i bitumicznych,
 • podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
 • roboty brukarskie,
 • roboty wykończeniowe.

Jedną z naszych najciekawszych realizacji była inwestycja w Nowym Dworze Maz. Pod nazwą: „Przebudowa ulic Mieszka I i Kaszewskiego od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka”.

Roboty inżynieryjne

Granar Sp z o.o.  świadczy usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa obiektów inżynieryjnych.
Oferta naszej firmy obejmuje:

 • modernizację oraz budowę przepustów,
 • modernizację oraz budowę tuneli,
 • modernizację oraz budowę mostów.

Jedną z naszych najnowszych realizacji jest budowa przepustów pod droga w miejscowości Dobrzyków na drodze wojewódzkiej 575. Nazwa inwestycji: „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów – Dobrzyków – Nowa Korzeniówka”.

Roboty  torowe 

Roboty torowe są najmłodszą dziedziną w naszej ofercie. Zatrudniony wysoko wykwalifikowany personel techniczny, który jest przygotowany do realizacji takich robót jak:

 • wymiana nawierzchni torowej,
 • wymiana układów odwodnieniowych, warstw ochronnych i tłuczniowych,
 • zabudowa przejazdów drogowych,
 • budowa peronów.